Således behandles personlige oplysninger:
Alle personlige oplysninger og data behandles fortroligt og der indhentes ikke flere oplysninger end der er nødvendigt for gennemførelse af kundeforholdet.
Oplysningerne vil udelukkende blive videregivet til tredjemand, hvis du giver dit skriftlige samtykke til dette. Ved fremsendelse af produkter videregives oplysninger til brug for dette til PostNord, GLS eller anden transportør. Ved udeblivende betaling, trods fremsendelse af rykkere jf. inkassoloven, har BjerrumFoto mulighed for at videresende oplysninger til et eksternt inkassobureau.
Personlige data anvendes, for at opretholde og gennemføre kundeforholdet.

Hvilke personlige oplysninger indhentes:
Der indhentes udelukkende generelle personlige oplysninger til brug for oprettelse af kundeforholdet, fremsendelse af faktura m.m. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og lignende. Endvidere gemmes skriftlig korrespondance.
Betalings- og faktureringsoplysninger opbevares minimum 5 år grundet gældende krav fra Skat.
BjerrumFoto benytter regnskabssystemet Dinero i forbindelse med fakturering af kunder. Hvis du betaler fakturaen via bankoverførsel er det dit pengeinstitut og mit pengeinstitut (Fanø Sparekasse), der står for datasikkerheden. Jeg laver ikke fysiske prints af kontoudtog.

Opbevaring af digitale filer (billeder)
Digitale filer opbevares så længe det er muligt. BjerrumFoto har ikke en fast tidshorisont for opbevaring af digitale filer og billeddata. Årsagen til dette er, at du har mulighed for at genbestille billeder (mod gebyr). 
Opbevaringen af digitale filer sker på en intern server og et cloudbaseret backupsystem. Begge systemer er sikret med en stærk adgangskode, for at undgå uvedkommendes adgang.

Dine rettigheder
Du har til enhver tid ret til at få indsigt i de oplysninger BjerrumFoto  opbevarer om dig.

Dataansvarlig og databehandler: Krista Sørensen Bjerrum
Hjemmeside: www.bjerrumfoto.dk

Hvor kan jeg klage til?
Du har ret til at klage til Datatilsynet over BjerrumFotos behandling af dine personoplysninger. Datatilsynets kontaktoplysninger er følgende:
Adresse: Borgergade 28, 5., 1300 København
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Telefon: + 45 33 19 32 00
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk
Back to Top