Institutioner

Når de små guldklumper og deres dagplejemødre/pædagoger bliver fotograferet er praktikken lidt anderledes end ‘standard’ portrætfotograferinger.

Ved institutionsfotograferinger er selve fotograferingen og evt. kørsel gratis (op til i alt 60 km kørsel fra og til Janderup), og forældrene betaler udelukkende for de billeder, som de ønsker.

Der bliver altid taget gruppebillede, enten udendørs eller i studiet (sidstnævnte udelukkende muligt ved mindre grupper). Derudover er der mulighed for, at der tages portrætbilleder af de enkelte børn. Dette er primært aktuelt ved mindre grupper, da ventetiden ellers kan blive (for) lang for børnene.

Som ved alle andre andre fotograferinger sørger jeg selvfølgelig for at overholde GDPR (se evt. mere under FAQ). Da der altid er nogle forældre, der ikke ønsker at billeder, af deres børn, må vises online (som selvfølgelig er fuldt acceptabelt) kan jeg desværre ikke vise jer nogen gruppebilleder – dog har jeg fået lov til at vise nogle portrætfotos i stedet: 

Priser institutionsfotografering

Gruppebillede 13×18 Kr. 100,-

A6 (10 x 15 cm) Kr. 100,-          

13 x 18 cm Kr. 100,-          

A5 (14,5 x 21 cm) Kr. 150,-

18 x 24 cm Kr. 300,-                  

A4 (21,29,7 cm) Kr. 300,-         

Selve fotograferingen er gratis, og print af fotos er valgfrit.

Priserne gælder både farve og S/H prints

Lidt om det praktiske

Denne type fotografering foregår oftest ved at dagplejemoren eller børnehaven kontakter mig for muligheden for fotografering. Herefter aftales de nærmere detaljer, så som tid og sted, hvorefter institutionen giver besked til børnenes forældre. 

Når der er tale om gruppe- og portrætfotos:

Efter fotograferingen udarbejdes blanketter til alle forældre, hvor de har mulighed for at bestille forskellige typer af prints. Når alle blanketterne er returneret i udfyldt stand (med hvilke prints, der ønskes, informationer til brug for fakturering m.m.) vil jeg sørge for, at billederne printes. Herefter leveres billeder og fakturaer til institutionen, der efterfølgende uddeler disse til forældrene.

Når der udelukkende er tale om gruppefotos:

Efter fotograferingen redigeres billederne, hvorefter et eksemplar udleveres til institutionen. Herefter har forældrene mulighed for at bestille prints, ved at indbetale det angivne beløb enten via MobilePay eller som kontooverførsel. Efter en nærmere angivet tidsfrist vil billederne blive printet og leveret til institutionen, der efterfølgende uddeler disse til forældrene. 

VIGTIGT: Institutionen har på forhånd sørget for at indhente tilladelse til fotografering ved de enkelte forældre. Dette sker, som regel, når barnet opstarter i institutionen. Hvis en sådan tilladelse ikke er indhentet, ved enkelte af børnene, sørger institutionens personale for at informere mig om dette, da der i givet fald ikke vil kunne tages billeder af dette barn.  

NB: Ovenstående priser m.m. gælder ved minimum tre børn i institutionen.